Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Jarmark Wielkanocny 2022
Jarmark Wielkanocny 2020
Jarmark Wielkanocny 2019
Jarmark Wielkanocny 2018

Jarmark Wielkanocny 2022 - program i regulamin dla gości

Przed Wielkanocą, dokładnie 2 i 3 kwietnia, tczewska Starówka znów nabierze świątecznego charakteru. Pudełeczka, maskotki, frywolitka, wyroby ze sznurka i wianki wprowadzą nas w wiosenno-świąteczny klimat, a rarytasy z różnych stron Polski zadowolą najbardziej wyrafinowane podniebienia. Nie zabraknie też biżuterii, ceramiki dekoracyjnej i użytkowej oraz odzieży i torebek handmade. W wydarzeniu weźmie udział około 50 wystawców.
Jarmark to doskonała okazja, by zrobić przedświąteczne zakupy. Tradycją już jest, że handel umilą działania prowadzone przez animatorów. Dzieci zaprosimy do wspólnej zabawy i na warsztaty rękodzieła, gdzie będą mogły wykonać świąteczne ozdoby. Co godzinę przeprowadzimy konkursy z nagrodami. Ulicami Starego Miasta będzie przechadzał się Zając Wiosenka, który czasem pojawi się w asyście olbrzymiego motyla. Pojawi się również ozdobna brama, przy której będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie.


Program:
2-3.04.22 r.
godz. 11.00-18.00 - handel - plac Hallera, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, fragmenty ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Kard. Wyszyńskiego, Łaziennej
godz. 11.00-17.00 - spotkanie z Zającem Wiosenką, co godzinę konkursy z nagrodami
godz. 11.00-17.00 - warsztaty rękodzieła dla dzieci
godz. 12.00-17.00 - występy artystyczne (szczudlarze)
godz. 13.30-14.30 - tylko 3.04 - występ muzyczny Kociewskiej Orkiestry Dętej „TORPEDA”


Uwaga:
1) Rekrutacja na Jarmark Wielkanocny 2022 została już zakończona.
2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że organizacja Jarmarku nie leży w interesie publicznym (np. żałoba narodowa, zakaz organizacji imprez, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów, zaleceń, wytycznych związanych ze stanem epidemii w Polsce), mamy prawo do odwołania Jarmarku w każdej chwili.

„Regulamin dla osób obecnych na Jarmarku Wielkanocnym w Tczewie 2022”
1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej i fragmencie ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Łaziennej w Tczewie, zwane dalej gośćmi, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• Osób zachowujących się agresywnie.
3. Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Goście zobowiązani są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia goście powinni:
• Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• Unikać paniki;
• Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Goście przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Goście muszą stosować aktualne przepisy, zalecenia, wytyczne związane ze stanem epidemii w Polsce.
9. Program i regulamin imprezy będą umieszczane w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.pchlitarg.tczew.pl

Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2022 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności