Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Aktualności

Wrześniowe Targowisko 2019 - informacje

Zapraszamy w sobotę - 7.09 na Wrześniowe Targowisko.

PROGRAM:
godz. 10.00-15.00 - handel
godz. 10.00 -15.00 - strefa dla dzieci: wielkoformatowe puzzle, klocki, rysowanie na sztalugach
godz. 10.00-14.00 - gra terenowa
godz. 11.00-13.00 - koncert Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”

MIEJSCE:
Tczew, Skwer Doktora Schefflera, ul. Mickiewicza, fragment ul.: Podmurnej, Łaziennej i Jarosława Dąbrowskiego

KOMUNIKATY:
Wystawcy mają prawo wjazdu na teren imprezy wyłącznie w celu wyładunku/załadunku towaru.
Prosimy o nieparkowanie samochodów w miejscu odbywania się imprezy.
Namiot organizatora znajduje się na Skwerze Doktora Schefflera (za budynkiem przy ul. Łaziennej 5).
Punkt organizatora będzie czynny również do godz. 9.00 przy ul. J. Dąbrowskiego (deptak).

REGULAMIN DLA GOŚCI

1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na Skwerze Doktora Schefflera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Łaziennej (fragment), ul. Podmurnej (fragment) i ul. Mickiewicza w Tczewie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• Osób zachowujących się agresywnie.
3. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w miejscu wydarzenia powinny:
• Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• Unikać paniki;
• Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Program i regulamin imprezy będą dostępne w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz na stronie www.pchlitarg.tczew.pl.

Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2023 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności